Kiesha Crowther: De grote verschuiving - 19 Jan. 2011

Post Reply
User avatar
johanna
Site Beheer
Posts: 116
Joined: 04 Nov 2015, 13:01
spam_protection: Green
Location: Arnhem, the Netherlands
Contact:

Kiesha Crowther: De grote verschuiving - 19 Jan. 2011

Post by johanna »

Kiesha Crowther: De grote verschuiving
Geplaatst door: Ester Poeder

“We leven op een heel belangrijk tijdstip op onze planeet. Moeder Aarde is bezig met een transformatie zoals ze nog nooit eerder heeft meegemaakt. We leven in een tijd zoals deze nog nooit eerder is beleefd. De aarde is bezig om te verschuiven, te veranderen en te transformeren in haar Hoger Zelf. Ze zal veranderen in haar eigen soort hemel.

Dit is het moment van grote verandering waar alle inheemse volkeren al honderden jaren over spreken, al sinds de val van Atlantis, een heuse beschaving die echt heeft bestaan. Ook toen vond er een verschuiving van de polen plaats. Lang voordat deze verschuiving plaatsvond bestond deze beschaving uit hoogontwikkelde, prachtige mensen. Ze wisten hoe ze de energie van kristallen, water, geluid en kleur konden gebruiken. Ze wisten hoe ze naar Moeder Aarde moesten luisteren en hoe ze samen konden werken met onze broeders en zusters van allerlei plaatsen in het universum, de ‘sterrenwezens’. Ze werkten samen zij aan zij.

Ik gebruik de term sterrenwezens omdat ze, voor zover mij bekend, voor het grootste deel uit liefdevolle en prachtige wezens bestaan. Ze zijn hier geweest sinds het begin der tijden. Ze bezoeken ons vaak en gaan ook weer weg en met het toenemen van onze energie op een hogere frequentie zullen we te zijner tijd in staat zijn om deze lichtwezens waar te nemen. Binnenkort zal de hele mensheid van hun aanwezigheid op de hoogte zijn.

Ten tijde van Atlantis, werkten wij mensen samen met de sterrenwezens en we leefden lange tijd op de manier zoals dat oorspronkelijk bedoeld was. Maar toen vond de grote verschuiving plaats en het ijs, dat een groot deel van het land bedekte, smolt en wij mensen moesten, ook in spiritueel opzicht, opnieuw beginnen. In de Bijbel wordt gesproken over de grote zondvloed. Je hoort dit verhaal in de meeste inheemse culturen, omdat het ook daadwerkelijk gebeurd is. Maar niet iedereen is weggespoeld. De mensen die op de hoogte waren van de komst van deze ‘vloed’ zijn op tijd in hun boten gestapt en gevlucht andere eilanden of continenten. Zij namen sommige van hun Atlantische kristallen met zich mee.

Sommige van de Atlantiërs gingen naar Zuid Amerika. Zij vormen de basis van de Maya’s zoals we die tegenwoordig kennen. Sommigen gingen naar Noord Amerika. Daar was al een inheemse bevolking gevestigd, de Indianen, maar sommige van hun stammen zijn helemaal terug te voeren naar de Atlantiërs. Een andere, hoog ontwikkelde beschaving die bestond in onze oude historie was die van de Lemuriërs. Deze mensen hebben zich uiteindelijk verspreid en gevestigd op verschillende eilanden. Zij zijn de voorouders van de inwoners van Hawaï en van de Waitaha in New Zeeland, een volk dat zelfs nog ouder is dan de Maori. Deze volkeren dragen tot op de dag van vandaag oude wijsheden en lessen van de Lemuriërs met zich mee. Sommige zijn zelfs afkomstig van de sterrenwezens.

Als wijsheidsbewaarder is het een van mijn heilige plichten om enkele van deze oude kristallen terug te plaatsten in de aarde. Dit gebeurt tijdens de grote transformatie van Moeder Aarde die op dit moment plaats vindt. Ik heb enkele zeer speciale kristallen in mijn beheer die afkomstig zijn uit de tijd van Atlantis. De andere wijsheidsbewaarders hebben andere kristallen die aan hen toevertrouwd zijn om terug te geven aan Moeder Aarde. Er wordt mij door ‘Spirit’ verteld waar en wanneer de kristallen geplaatst moeten worden. Tot dusver heb ik tijdens een heilige ceremonie kistallen in de Aarde geplaatst in; Santa Fe, New Mexico, het oude land van de Anasazi, in Zweden voor de Noordelijke landen, in Hawaï voor het heilige land en de mensen daar en in de Redwoods van Californië. De bomen van de Redwoods worden de ‘grote ouderen’ van onze planeet genoemd. Het laatste kristal wat ik heb geplaatst was in het kristallijne land van Arkansas op 10-10-10, om een connectie te maken met de ontwakende Atlantische kristallen die daar zijn begraven en om de heilige wateren te helen.

Over deze kristallen is gebeden, gewaakt en ze zijn veilig bewaakt tot dit moment. Er zijn nog meer kristallen die in de aarde moeten worden geplaatst. Binnenkort zal een van de kristallen die ik in mijn beheer heb terugkeren naar de Waitaha mensen in Nieuw Zeeland. En zij zullen het terugplaatsten in hun heilige land. Deze kristallen worden niet zomaar ergens geplaatst maar ze zullen ergens geplaatst worden waar 2 leylijnen elkaar kruisen. Ze moeten op heel specifieke locaties geplaatst worden om zo het netwerk van energielijnen van Moeder Aarde te versterken. Op die plaatsen gaat de energie terug in Moeder Aarde en deze maakt een verbinding met de andere kristallen die geplaatst zijn. Dus maakt de energie van de kristallen in Hawaï een connectie met die van de Redwoods, New Mexico, Zweden enz. Dit netwerk is eigenlijk het aderstelsel van Moeder Aarde, om zo te spreken. Ik heb nog 4 kristallen in mijn bezit om te terug te plaatsen, maar ik weet nog niet wat hun bestemming is. Wanneer de tijd rijp is zal mij verteld worden waar elk van hen moet terugkeren.

De verschuiving van verstand, naar hartsbewustzijn

Er zijn 2 grote oude beschavingen die de sleutel tot ‘leven vanuit het hart’ in handen hebben; de Maya’s en de Aboriginals. Zij leven nog steeds vanuit hun hart en zij zijn degenen die ons nu leren om weer vanuit het hart te gaan leven. Sinds de val van Atlantis heeft de menselijke beschaving zich op een bepaalde manier ontwikkeld. We hebben de capaciteit van ons rationele brein benut in die zin dat we grote steden hebben gebouwd en bepaalde uitvindingen hebben gedaan. En in we hebben de afgelopen jaren een enorme sprong gemaakt op het gebied van technologische ontwikkeling. We hebben geweldige dingen gedaan. Maar het probleem is dat we ons hart hierbij hebben achtergelaten. We zijn gestopt om beslissingen vanuit het hart te nemen en vanuit een gevoel van verbondenheid met alle leven en Moeder Aarde. We hebben het rationele, logische verstand overgewaardeerd, en we geloven enkel in wat we kunnen zien en ervaren met onze lichamelijke zintuigen. Dit is niet hoe het oorspronkelijk is bedoeld. We worden nu gevraagd om alsnog weer vanuit ons hart te gaan leven- en dit is slechts een van de boodschappen die ik specifiek ben gevraagd om uit te dragen.

Een universele wet die ik heb leren kennen is: hoe meer liefdevol je bent, hoe intelligenter je wordt. Stel je eens voor wat we de afgelopen jaren allemaal hebben uitgevonden en bedacht, alle vooruitgang en technologieën. Toch kunnen we nog steeds niet het antwoord vinden om enkele bijzonder grote problemen op te lossen waarmee we geconfronteerd worden. Het grootste probleem is hoe we de schade die we aan Moeder Aarde hebben toegebracht, weer beter kunnen maken. Hoe kunnen we verdere schade voorkomen? Schade die we voortdurend hebben toegebracht sinds we vergeten zijn dat we allemaal onderdeel zijn van het grote ‘web’ van het leven. Als we zoveel vooruitgang kunnen bereiken door alleen ons verstand te gebruiken, stel je dan eens voor wat we zouden kunnen doen als we gaan opereren vanuit ons hart. Het verstand zou niet inactief of ongebruikt blijven, integendeel! Het zou groeien en krachtiger worden omdat het in harmonie zal zijn met het hart, met de bron van het zijn en met creatie. Als we zouden stoppen om vanuit een ego-gedreven, mentaal bewustzijn op te treden, als we zouden stoppen om zinloze dingen na te streven die alleen voldoening geven aan een klein stukje van ons zijn… als we zouden stoppen om onze mentale energie te verspillen aan kleine onbelangrijke zaken dan zouden we deze kunnen richten op het helen van de Aarde en door dit te doen kunnen we een paradijs voor alle levende wezens te creëren. We zouden een waar paradijs op Aarde kunnen maken zoals we nog nooit gezien hebben.

Ik heb van Spirit geleerd dat Moeder Aarde heilig is en dat de mensheid niet zal worden toegestaan om haar te doden. Zij is heilig voor alle vormen van leven in het universum, niet alleen voor de mens. Als de mensheid niet zal worden toegestaan om haar te doden, dan zullen we onze vibraties moeten gaan verhogen zodat we samen met haar naar een hogere dimensie kunnen gaan. We hebben haar zolang grote schade toegebracht dat er een grote gebeurtenis nodig zal zijn om het pad waarop we verder gaan te corrigeren, om Moeder Aarde weer te laten ademen. De situatie is dringend voor de mensheid. We moeten ons bewustzijn verhogen als we hier op deze planeet willen blijven als de kinderen van Moeder Aarde.

Als je goed oplet dan weet je dat geen van de inheemse bevolkingen ons vertelt: nu moet je iets gaan doen. Ze zeggen: Wees de verandering. Zij vertellen ons dat we ons nu eens moeten focussen op zijn, in plaats van doen. Als genoeg mensen de verbinding weer kunnen maken met hun hart en de liefde die daar huist, de liefde die overal om ons heen aanwezig is, in de natuur, en als we de schoonheid en de heiligdom van dit leven weer gaan begrijpen, dan kunnen we het overheersende bewustzijn verschuiven van verstand naar hartsbewustzijn. Wij zijn vonken van Goddelijk bewustzijn. Ieder van ons heeft een ‘Great I AM’, een hoger bewustzijn dat een deeltje van ons naar deze aarde heeft gestuurd om ervaring op te doen en om te leren van het mens-zijn. Om in een menselijk lichaam te leven en om zo’n fantastisch menselijk hart te mogen hebben. Ik ben hier om je te helpen dat te herinneren.

Door vanuit liefde te leven, en om vanuit je hart te leven, te zijn, zullen we ons de meest heilige wijsheden weer herinneren; dat we allemaal broeders en zusters zijn van één moeder - Moeder Aarde. Wij zijn niet afzonderlijk van elkaar, of van welke levensvorm dan ook. Wat er gebeurt met een van ons, gebeurt met ons allemaal. Wat er met ons gebeurt, gebeurt met Moeder Aarde, en andersom - omdat we energetisch verbonden zijn. De energie van Moeder Aarde is identiek aan die van ons. Toch zijn we in staat om deze wereld waarin we leven te veranderen. Er is een voorspelling, een profetie, in veel inheemse bevolkingen dat er op het moment van de grote verandering op aarde, de tijd waarin we nu leven, de mensheid zich zal verenigen tot één familie, één stam, en dat deze stam zal bestaan uit vele kleuren.

Toen ik geïnitieerd werd als sjamaan werd mij verteld dat ik een wijsheidsbewaarder ben. Er werd mij verteld dat mijn stam, de stam van vele kleuren zou zijn; de Tribe of Many Colors. Ik weet dat mijn Great I AM, mijn hoger zelf, een vonk van mijzelf hiernaar toe heeft gestuurd, naar deze tijd, om de kinderen van planeet Aarde te helpen om zich weer te herinneren wie ze zijn. Om ze te helpen Moeder Aarde weer lief te hebben en tegen ze te zeggen dat wij degenen zijn op wie we hebben gewacht. Wij zijn de stam van vele kleuren, de sterksten van de sterkste zielen die ervoor hebben gekozen om hier op dit moment op Aarde te zijn. Om een belangrijke taak te vervullen om het bewustzijn op Aarde te verschuiven van rationeel verstand naar leven vanuit het hart en liefde. We moeten ons onder de vlag van de liefde verenigen en onze heilige Moeder Aarde laten zien hoeveel we van haar houden. Hoe we alles willen doen om haar te redden en om verder te gaan als haar kinderen op Aarde. We zijn in staat om een schoonheid te creëren waarvan we slechts een glimp hebben gezien op Aarde. En dat zal ons lukken.”

van http://www.earth-matters.nl/26/1383/spi ... iving.html
Post Reply