Boodschap voor Nederland - 16 Juni 2012

Post Reply
User avatar
johanna
Site Beheer
Posts: 116
Joined: 04 Nov 2015, 13:01
spam_protection: Green
Location: Arnhem, the Netherlands
Contact:

Boodschap voor Nederland - 16 Juni 2012

Post by johanna »

Een boodschap voor Nederland door Little Grandmother:
Ik wil jullie graag toespreken, mijn broeders en zusters in Nederland, die zo verlangend uitkijken naar nieuws over wanneer het kristal in jullie land zal aankomen.

Ook ikzelf ben erg opgewonden over deze belangrijke gebeurtenis en kan gelukkig aankondigen dat ik naar Nederland kom. Voordat de ceremonie plaatsvindt, zal ik het enorme belang van het kristal toelichten en waarom het in de bodem van jullie land geplaatst wordt. Als het gesprek afgelopen is zullen we de gelegenheid hebben om onze gebeden, onze energie en onze helende impulsen naar het kristal te zenden om zo niet alleen Moeder Aarde, maar ook onszelf te helpen helen. De kristalceremonie zal ons helpen onze vibraties, onze spirituele golflengten, te verhogen en ons zo voor te bereiden op de grootste verschuiving die onze planeet ooit ondergaan heeft. Die grote dag nadert snel, waarop de mensheid haar bewustzijn, dat nu gericht is op het ego en afscheiding, zal veranderen in een bewustzijn waarin het hart en de liefde centraal staan.

Ik weet dat zeer velen van jullie geduldig hebben gewacht totdat de datum aangekondigd zou worden waarop ik weer naar Nederland zou reizen met het kristal, wanneer de gebeurtenis zou plaatsvinden. Vele van jullie willen weten hoe jullie kunnen helpen of wat jullie kunnen doen om deze gebeurtenis zo krachtig mogelijk te maken. Ik heb vele e-mails ontvangen van groepen die fantastisch energiewerk hebben verricht en speciale locaties hebben gevonden in Nederland met hoge vibraties, waarvan jullie geloven dat het kristal er geplaatst zou moeten worden. Laat mij hier zeggen dat ik geloof dat het werk dat jullie hebben verricht van groot belang is, en ik dank elk van deze groepen voor hun inzet en hun zorg over waar het kristal geplaatst zou moeten worden. Maar ik hoop dat jullie begrijpen dat ik de precieze locatie ken waar het begraven zal worden en op dit moment concentreer ik mij enkel op de bescherming daarvan. Daarom kan ik de locatie niet bekendmaken, ter bescherming van het kristal en onze gebeden die erin besloten zullen worden.

Wat we allemaal dienen te begrijpen is dat de plaats waar het kristal begraven zal worden niet het belangrijkste aspect van deze gebeurtenis is. Sommige mensen hebben mij verteld dat zij en hun groepen poorten en energiestelsels hebben geopend voor dit kristal, maar wat ik nu geloof en volhoud is dat de locatie van het kristal op dit moment niet het allerbelangrijkste is, maar dat het kristal de gebeden en de energie die het nodig heeft om zijn werk te kunnen doen, draagt. In werkelijkheid is er geen precieze locatie waar het kristal begraven moet worden, er is geen poort die geopend dient te worden. JULLIE zijn de poort, jullie zijn de energie. De mensen die Moeder Aarde op dit moment bewonen, hun harten, hun zuivere bedoelingen, hun open geest en hun vermogen om lief te hebben en een hoger bewustzijnsniveau te betreden – dat is de reden dat dit kristal aan dit deel van de wereld gegeven wordt. Jullie – de inwoners ven Nederland, en jullie vermogen om op zo grote schaal vanuit je hart te leven – dat is de reden dat het kristal naar jullie komt, niet vanwege een poort of een bepaalde energetische plaats op een kaart.

Ik wil jullie verzoeken je aandacht te concentreren op de fantastische zielen die jullie zijn, wees trots op jezelf omdat je je geest en je hart hebt geopend en zo’n prachtige gebeurtenis bewerkstelligd hebt in je vaderland.

Moeder Aarde beschouwt zichzelf niet en geeft zichzelf geen naam al naar gelang er zekere landen, staten of groepen mensen bestaan – zij ziet zichzelf als één geheel. Dit kristal komt niet alleen naar Nederland, maar het wordt geschonken aan dit deel van de wereld vanwege de eigenschappen van de mensen in de noordelijke landen. Vooral in de landen Denemarken, Noorwegen, Zweden en Nederland woont een groot aantal prachtige menselijke zielen die collectief ontwaken en de liefdevolle energie veel sneller en veel authentieker ervaren dan waar ook ter wereld. De precieze locatie van het kristal in Nederland heeft een sterke invloed op het energienet van de aarde, en zal de energiefrequenties in de regio verder beïnvloeden en het verder ontwaken van de harten daar ondersteunen. Het kristal zal in Moeder Aarde begraven worden en op die manier dit land energetisch verbinden met veel andere krachtige plaatsen op aarde die voorbestemd zijn om een cruciale rol te spelen bij de transformatie van het menselijk bewustzijn. De energie van het kristal zal een enorm bereik hebben, het zal resoneren met de gebeden en intenties van alle prachtige zielen die Moeder Aarde liefhebben en die er klaar voor zijn samen met haar over te gaan naar een hogere staat van zijn.

Het is waarlijk een eer om deel uit te maken van deze grote onderneming op deze planeet in deze tijd, om met jullie te werken, mijn broeders en zusters, die zo snel op één lijn komen met de liefdevolle energie die ons voortstuwt naar een bewustzijn vol van liefde op onze planeet. Veel te lang stond het wereldlijk bewustzijn van de mens in het teken van ego en afscheiding, wat geleid heeft tot oorlog, vernietiging, machtsstrijd en enorme destructie op Moeder Aarde. De aarde zelf probeert herboren te worden en de polen keren om en komen op één lijn te liggen met een nieuw raster, zoals al talloze malen eerder is gebeurd, gemiddeld eens per 200.000 jaar. Het is een gegeven dat op momenten dat dit gebeurt de mensheid grote hoeveelheden universele kosmische energie ontvangt waardoor haar spirituele frequenties kunnen veranderen. Als gevolg daarvan zijn we in staat tot een grote sprong voorwaarts in ons collectieve bewustzijn. We bereiken nu precies zo’n moment op onze planeet waar we werkelijk een kans hebben om het wereldwijde bewustzijn te veranderen, waarbij we het kunnen omdraaien van ego en afgescheidenheid naar Liefde. Als we ons beginnen te herinneren wie we zijn en welke vaardigheden we hebben om de wereld waarin we willen leven mede vorm te geven, brengen we de verandering steeds dichterbij, we maken deze zelf en zorgen ervoor dat het onvermijdelijk zal gebeuren.

Ik kijk ernaar uit om naar Nederland te komen en om met jullie te spreken over dit onderwerp en jullie je kristal te brengen, zodat jullie als individuen de mogelijkheid hebben om te helpen de wereld waarin jullie leven te veranderen, met jullie hart, jullie gebeden en jullie heldere intenties.

Gezegend zij jullie allen. Ik houd heel veel van jullie en zal jullie binnenkort zien.

Met veel liefde,
Little Grandmother

van http://www.ninefornews.nl/little-grandm ... dse-bodem/
Post Reply